W pobliskich lasach (przeważa drzewostan sosnowy, lasy i bory mieszane) rośnie wiele popularnych gatunków grzybów. Licznie występują: borowiki szlachetne, podgrzybki, maślaki, koźlarze i kozaki.